Yağmur İniş Borusu Bağlantı Elemanının Yönü

Boru dış kenar seçimi özelliğiyle yağmur iniş borusu ve yağmur oluğu arasında bağlantı elemanının yönü, yağmur iniş borusu hareket ettirilmeden değiştirilir.

Boru Dış Kenar Seçimi Özelliğinin Yeri

Yağmur iniş borusu ayarları diyaloğu genel ayarlar sekmesinden boru dış kenar seçimi özelliğine ulaşabilirsiniz.

Boru Dış Kenar Seçimi Örnekleri


  


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2094333981