Zımbalama TS500 Koşulları

  • Dikdörtgen, yuvarlak ve poligon kolonlar ile perde uçlarında zımbalama çevresi, döşeme boşlukları da gözönüne alınarak TS 500 'e uygun biçimde otomatik hesaplanır.


SİMGELER

Az = Zımbalama alanı
d = Döşeme faydalı yüksekliği
up = Zımbalama çevresi


TS500 Bölüm 8.3.1 'de belirtildiği üzere;

Yüklenen alan kenarında “5d” veya daha yakın uzaklıkta olan boşluklar, zımbalama çevresi hesaplanırken dikkate alınır. Boşluklar nedeni ile zımbalama çevresinde, up, yapılacak azaltma, yüklenen alan ağırlık merkezinden, döşeme boşluğu kenarına teğet çizilecek radyal doğruların içinde kalan çevre uzunluğu dikkate alınmayarak gerçekleştirilmelidir, Şekil 8.4a.

Yüklenen alan boyutları oranının 3,0 den fazla olduğu durumlarda h=3b varsayımı ile hesaplanacak çevre
kullanılmalıdır, Şekil 8.4b. Bu durum perde veya grup perde uçlarında da dikkate alınmaktadır.

Yükleme alanı çevresinin içbükey olduğu durumlarda (poligon kolonlarda), teğetler ile içbükeyliğin giderilmesinden sonra elde edilen çevre, hesaplarda zımbalama çevresi olarak kullanılmalıdır, Şekil 8.4c.

Eğer birden fazla kritik kesit söz konusu ise (örneğin, kolon başında tabla bulunuyorsa), her bir kritik kesit ayrı ayrı değerlendirilip en elverişsiz olanı göz önüne alınmalıdır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/792232178