A2 - Döşeme Süreksizlikleri

SİMGELER

A = Brüt kat alanı
Ab = Boşluk alanları toplamı


A2 – Döşeme Süreksizlikleri: Herhangi bir kattaki döşemede (Şekil 3.2);

I – Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları toplamının kat brüt alanının 1/3’ünden fazla olması durumu,
II – Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının bulunması durumu,
III – Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani azalmaların olması durumu


TBDY Madde 3.6.2.2 – A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu binalarda, kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiğini göstermek üzere iki boyutlu levha (membran) veya kabuk sonlu elemanlar ile modellenecektir (Bkz. 4.5.6.2).

TBDY Madde 4.5.6.2 – 3.6.2.2 ’ye göre A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu ve/veya döşemelerin rijit diyafram olarak çalışmasının öngörülmediği binalarda ve betonarme kirişsiz döşemeli sistemlerde döşemeler iki boyutlu sonlu elemanlarla modellenecektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836534742