A1 - Burulma Düzensizliği

SİMGELER

i(x))ort = Binanın i’inci katındaki ortalama azaltılmış göreli kat ötelemesi
i(x))max = Binanın i’inci katındaki maksimum azaltılmış göreli kat ötelemesi
ηbi = i’inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısı


A1 – Burulma Düzensizliği: Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi ’nin 1.2’den büyük olması durumu (Şekil 3.1).
bi = (Δi(X))max / (Δi(X))ort > 1.2]. Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de gözönüne alınarak, 4.7 ’ye göre yapılacaktır.

3.6.2.1 – A1 ve B2 türü düzensizlikler, 4.6 ’ya göre deprem hesap yönteminin seçiminde etken olan düzensizliklerdir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836404068