B2 - Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat)

SİMGELER

hi = i’inci katın yüksekliği
Δi(x) = (X) deprem doğrultusunda herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme farkını ifade eden azaltılmış göreli kat ötelemesi
ηki = i’inci katta tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı


B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat): Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, bodrum katlar dışında, herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki ’nin 2.0’den fazla olması durumu.
ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi+1(X)/hi+1)ort > 2.0 veya
ηki = (Δi(X)/hi)ort / (Δi-1(X)/hi-1)ort > 2.0
Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de gözönüne alınarak 4.7 ’ye göre yapılacaktır.


3.6.2.1 – A1 ve B2 türü düzensizlikler, 4.6 ’ya göre deprem hesap yönteminin seçiminde etken olan düzensizliklerdir.

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836534760