A1 Türü Burulma Düzensizliği (3.6.2.1)

  • Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma
    Düzensizliği Katsayısı ηbi ’nin 1.2’den büyük olması durumu otomatik kontrol edilir.

  • Göreli kat ötelemelerinin hesabı, %5 ek dışmerkezlik etkileri de gözönüne alınarak, 4.7 ’ye göre otomatik yapılır.


SİMGELER

i(x))ort = Binanın i’inci katındaki ortalama azaltılmış göreli kat ötelemesi
i(x))max = Binanın i’inci katındaki maksimum azaltılmış göreli kat ötelemesi
ηbi = i’inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısı


A1 – Burulma Düzensizliği, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi ’nin 1.2 ’den büyük olması durumudur (Şekil 3.1).

Bu düzensizlik türü TBDY Bölüm 4.6 'da açıklanan Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi 'ni etkiler. Tablo 4.4 'e göre Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi değerinin 2 den küçük olması durumunda Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılabilir. Ancak ideCAD Statik TBDY Bölüm 4.8 'de belirtilen Modal Hesap Yöntemleri ile Doğrusal Deprem Hesabı 'nı kullanır (https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/838565899 ve https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/838565906). Bu nedenle yapı A1 türü düzensizlik içerirse 3.6.2.1 'e göre Modal Hesap Yöntemleri ile Doğrusal Deprem Hesabı geçerlidir.

Tablo 3.6 'ya göre göreli kat ötelemelerinin hesabı, +- %5 dışmerkezlik etklileri gözönüne alınarak TBDY Bölüm 4.7 'de anlatılan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi 'ne göre yapılır. Binanın deprem hesabında Modal Hesap Yöntemleri kullanılırken A1 türü düzensizlik kontrolünde Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılır.