3B Korkuluk Güncelle

3B Korkuluk Güncelle komutuyla obje üzerinde çizilmiş korkuluk objesinin kotunu üzerinde bulunduğu objenin kotuna göre günceller. Bu komut herhangi bir objenin kotu değiştirildiğinde üzerinde bulunan korkuluğun da bu değişikliğe göre değişmesini sağlar.

3B Korkuluk Güncelle Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Bir mahal üzerinde bir korkuluk tanımlayın.

  • Mahalin kotunu değiştirin.

  • Korkuluk toolbarından 3B Korkuluk Güncelle komutu ile korkuluk üzerinde bir düğüm noktasına tıklayın.

  • Tıklanan düğüm noktasına ait korkuluk parçası mahalin kotuna alınacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Korkuluğun ilk hali

Mahal kotunun değiştirilmesi

3B korkuluk güncelle komutundayken korkuluğun düğüm noktasının seçilmesi

Güncelleme sonrası

Bütün düğüm noktaları güncellendikten sonra


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931892641