Çizgi

Sürekli çizgi, dikdörtgen çizgi ve rota komutlarıyla, mimari ve statik proje tasarımlarında çizgi çizilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2416214489