Sürekli Çizgi Oluşturma

Sürekli çizgi komutuyla mimari ve statik projelerde sürekli çizgi oluşturulur.

Sürekli Çizgi Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik program da ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Sürekli Çizgi ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında herhangi bir noktayı farenin sol tuşu ile tıklayın. Bu çizginin başlangıç noktasıdır.

  • Fareyi sürükleyin. Farenizin hareketine bağlı olarak çizginizin öngörüntüsü değişecektir.

  • Shift tuşuna basarak düz ya da dik bir kenar çizebilirsiniz.

  • Sol tuşu tıklayarak çizginin bitiş noktasını belirleyin.

  • Çizgi çizilecektir. Program çizgi komutundan çıkmayacak, ilk çizilen çizginin bitiş noktası başlangıç noktası kabul edilerek çizgi çizimine devam edilecektir.

  • İkinci noktasını belirledikten sonra açı girmek için klavyeden A tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki A hanesine gidecektir. Buraya açı değeri olarak 90 (derece) girin ve enter tuşuna basın. Çizilmekte olan çizginin doğrultusu, girilen açı değerine kilitlenecektir.

  • Uzunluk girmek için klavyeden L tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki L hanesine gidecektir. Buraya uzunluk değeri olarak 350 (cm) girin ve enter tuşuna basın. Çizilmekte olan çizgi uzunluk değeriyle sınırlanacaktır.

  • Çizim alanında girdiğiniz açı doğrultusunda ve uzunluğunda çizginin öngrüntüsü oluşacaktır. Farenin sol tuşuna tıklayarak son noktanızı oluşturun.

  • İsterseniz yeni noktalar tıklayarak çizgi çizimine devam edebilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Sürekli çizginin ilk noktasının belirlenmesi

Fare hareketine bağlı olarak çizgi öngörüntüsünün değişmesi

Sürekli çizginin ikinci noktasının shift tuşuna basarak belirlenmesi - shift tuşu ile düz ya da dik bir kenar çizilebilir

Üçüncü nokta için koordinat kutusu açı bölümünün kullanılması - klavyeden A tuşuna basılması ve 90 değerinin girilip enter tuşuna basılması

Üçüncü nokta için koordinat kutusu uzunluk bölümünün kullanılması - klavyeden L tuşuna basılması ve 150 değerinin girilip enter tuşuna basılması

Girilen değerlere göre çizginin öngörüntüsünün oluşması

Farenin sol tuşuna tıklanarak üçüncü noktanın belirlenmesi

Çizgi Ayarlar Diyaloğunun Yeri

Çizgi Komutu Ayarları

Sürekli çizgi komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen İlkel Objeler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çizgi Obje Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz çizgiyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Çizgi Ayarları

Özellikler

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947291491