Metin (3B Yazı) Modelleme

Mimari proje tasarımlarında kullanılmak üzere 2 boyutlu yazılar/metinler 3 boyutlu hale getirilir, 3 boyutlu modellerde kullanılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947324238