Bezier Oluşturma

Bezier komutu projede bezier eğrisi oluşturur. Birden fazla nokta tanımlanarak bezier eğri tasarımı yapılır.

Bezier Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Bezier ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile tıklayarak istediğiniz sayıda nokta belirleyin.

  • Noktaları belirledikçe, noktaların konumuna göre Bezier eğrisi de şekillenecektir.

  • Eğri çizimini bitirmek için farenin sağ tuşunu tıklayın.

İşlem adımı

İşlem adımı

Bezierin ilk noktasının belirlenmesi

Bezierin ikinci noktasının belirlenmesi

Bezierin üçüncü noktasının belirlenmesi

Bezierin dördüncü noktasının belirlenmesi

Bezierin oluşması

Bezier Ayarları Diyaloğunun Yeri

Bezier Komutu Ayarları

Bezier komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Eğriler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bezier Obje Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz bezieri seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Bezier Ayarları

Özellikler

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947356866