Kapalı Bezier Oluşturma

Kapalı bezier komutu projede kapalı bezier eğrisi oluşturur. Birden fazla nokta tanımlanarak bezier eğri tasarımı yapılır.

Kapalı Bezier Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Çizimler sekmesi İlkel Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Ribbon menüde Kapalı Bezier ikonunu tıklayın.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile tıklayarak istediğiniz sayıda nokta belirleyin.

  • Noktaları belirledikçe, noktaların konumuna göre Kapalı Bezier eğrisi de şekillenecektir.

  • Eğri çizimini bitirmek için farenin sol tuşunu çift tıklayın.

İşlem adımı

İşlem adımı

Kapalı bezierin ilk noktasının belirlenmesi

Kapalı bezierin ikinci noktasının belirlenmesi

Kapalı bezierin üçüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı bezierin dördüncü noktasının belirlenmesi

Kapalı bezierin beşinci noktasının belirlenmesi

Kapalı bezierin altıncı noktasının belirlenmesi

Kapalı bezierin oluşması

Kapalı Bezier Ayarları Diyaloğunun Yeri

Kapalı Bezier Komutu Ayarları

Kapalı bezier komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Eğriler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kapalı Bezier Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz kapalı bezieri seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Kapalı Bezier Ayarları

Özellikler

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947291549