Dış Ölçülendirme

Dış ölçülendirme komutuyla proje dış ölçüleri verilir. Ayarlardan ölçülendirmeye dahil edilecek yapı elemanları seçilir. Dış ölçüler akıllı komutlardır. Ölçüler verildikten sonra ilgili yapı elemanlarında yapılan değişiklikler ölçülere otomatik olarak yansır.

Dış Ölçülendirme Komutunun Yeri

Mimari Programda

Mimari program da ribbon menü Çizimler sekmesi Ölçülendirme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Statik program da ribbon menü Çizimler sekmesi Ölçüler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ölçülendirme Toolbarı

İkonlar

İkonlar

Dış ölçülendirme

Dış ölçülendirme komutu çalışır.

İç ölçülendirme

İç ölçülendirme komutu çalışır.

Serbest ölçülendirme

Serbest ölçülendirme komutu çalışır.

Kesişim ölçülendirme

Kesişim ölçülendirme komutu çalışır.

Etiket

Etiket komutunu çalıştırır. Ölçülendirme etiketi çizilir.

Kot ölçülendirme

Plan penceresinde kot ölçüleri çizer.

Kesit kot

Kesit ve görünüş pencerelerinde kot ölçülendirme yapmak için kullanılır. Sadece 2B çizim pencerelerinde aktiftir.

Açı ölçülendirme

İki obje arasında kalan açıyı ölçülendirir.

Çap ölçülendirme

Daire veya yay ve yay veya daire aksla çizilmiş objeleri çap ya da yarıçap olarak ölçülendirir.

Kesit ölçülendirme grubu

Kesit ölçü grubu oluşturur. Kesit ve görünüş pencerelerinde aktiftir.

Kesit ölçülendirme

Kesit ölçüsü oluşturur. Kesit ve görünüş pencerelerinde aktiftir.

Kirişleri dahil et

Kirişleri kesit ölçülendirmesine dahil eder.

Döşemeleri dahil et

Döşemeleri kesit ölçülendirmesine dahil eder.

Detayları dahil et

Kapı/pencere elemanlarını kesit ölçülendirmesine dahil eder.

Sol taraf

Kesit ölçülendirmesini sol tarafa yerleştirir.

Sağ taraf

Kesit ölçülendirmesini sağ tarafa yerleştirir.

Ayarlar

Tıklandığında hangi ölçülendirme tipi aktif ise (iç, dış, kesişim vs.) o ölçülendirme ile ilgili parametrelerin bulunduğu ölçülendirme ayarları diyaloğunu açar.

İşlem Adımları

Dış ölçülendirme yapmak için:

  • Ribbon menüde Dış Ölçülendirme ikonunu tıklayın.

  • Ölçülendirilecek objeleri (duvar, kolon gibi) farenin sol tuşu ile tıklayarak seçin.

  • Farenin sağ tuşunu tıklayın.

  • Ölçülendirmenin hangi duvara paralel olmasını istiyorsanız, o duvarın karşısına farenin sol tuşu ile tıklayın. Ölçülendirme yapılacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Ölçülendirecek objeleri (duvar, kolon gibi) farenin sol tuşu ile seçilmesi ve farenin sağ tuşuna tıklanarak seçimin bitirilmesi

Ölçülendirmenin hangi duvara paralel olacağını fareyi o duvarın karşısına tıklanarak belirlenmesi

Dış ölçünün oluşması

Dış Ölçülendirme Ayarları Diyaloğunun Yeri

Dış Ölçülendirme Komutu Ayarları

Ribbon menü Çizimler sekmesinde Serbest Ölçü altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca dış ölçülendirme komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Ölçülendirme yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dış Ölçülendirme Objesi Ayarları

Ayarlarına girmek istediğiniz dış ölçülendirmeyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

Ölçülendirme Ayarları - Ölçülendirme Ayarları Sekmesi

Sekmede yer alan özellikler ölçülendirme tipine göre aktif ya da inaktif olarak değişmektedir.

Özellikler

Özellikler

Yazı Bölümü

Ölçülerin yazı yüksekliği girilir.

Ölçü yazılarının objelerden uzaklığı girilir.

Ölçü yazılarının ölçü çizgisine uzaklığı girilir.

Ölçü yazılarının ölçü çizgisine göre konumu seçilir.

Buton tıklandığında “Yazı Tipi Ayarları” diyaloğu ekrana gelir. Buradan bilgi yazısının yazı tipi ayarlanabilir.

Mesafeler Bölümü

Hat öteleme

Ölçülendirme hatları birbirine olan uzaklığı belirlenir.

Ölçü çizgilerinde çapraz ayraçların büyüklüğü girilir.

Ölçü çizgisinin üst ayraç büyüklüğü girilir.

Ölçü çizgisinin alt ayraç büyüklüğü girilir.

Ölçü çizgisinin sol ve sağ uç referans noktalarından sonra ne kadar devam edeceği girilir.

Ölçü çizgisinin alt ayracının referans olarak aldığı eğimli objelerden uzaklığı girilir.

Ölçü tipi

Ölçülendirme çizgilerinin gösterim tipi seçilir.

Renkler Bölümü

Ölçü yazılarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçü ayraçlarının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Ölçek değeri

Ölçülendirme hattı üzerinde yazan gerçek uzunluk değerleri, burada yazılan değerle çarpılır ve çarpım sonucunda bulunan değer ölçü değeri olarak kullanılır. Örneğin, ölçülendirme hattı değerleri 120, 200, 350 olsun. Ölçek değerine 2 yazılırsa, 120, 200, 250 uzunlukları, ölçülendirme hattında, 240, 400, 700 şeklinde yazılacaktır.

Ofset

“Objeye bağlı” seçeneği işaretlenirse, ölçülendirme hattı seçilen objelerden girilen ofset mesafesi değeri kadar mesafeye çizilir. Kutucuk işaretlenmezse, ölçülendirme çizim alanında fare ile iki nokta tıklamak suretiyle belirlenen hat üzerine çizilir.

Ayraç tipi

Ölçülendirmede kullanılabilecek iki ayıraç tipinden biri seçilir.

Ölçülendirme Çizgileri Bölümü

Toplam

Tüm hatların toplam uzunluğunu verir.

Aks

Ölçülendirme hattı üzerine denk gelen aksların ölçülerini verir.

Duvarlar/Kirişler/Perdeler

Seçilen hattaki her duvar/kiriş/perde parçasının uzunluklarını gösterir.

Kolonlar

Dış ölçülendirme hattında seçilen kolonların uzunluklarını gösterir

Kapılar/Pencereler

Seçilen hatta, duvarlar üzerine yerleştirilmiş kapı/pencerelerin orta noktaları arasındaki mesafeleri gösterir.

Diğer Özellikler Bölümü

Aks ölçüsünde kolonları kullan

Dış ölçülendirmede, aksların ölçülendirdiği hatta ayrıca kolonlar da ölçülendirilir.

İçteki kesişimleri dikkate al

Dış ölçülendirmede, duvar/kiriş/perdelerin ölçülendirildiği hatta duvar üzerinde bulunan duvar-duvar, perde üzerinde bulunan perde-perde veya perde-kiriş, kiriş üzerinde bulunan kiriş-kiriş veya perde-perde kesişimleri de ayrıca gösterilir.

Kapı/pencere yüksekliğini yaz

Ölçülendirme hattında kapı/pencere genişliği ölçü değerinin üzerinde, kapı/pencere yükseklik değerini de yazar.

Ölçülendirme Ayarları - Birimler Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Temel birimler

Seçimlerden biri farenin sol tuşu işe tıklanarak etkin hale getirilir.

Metre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi metre olur.
Santimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi santimetre olur.
Milimetre: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi milimetre olur.
Fit ve kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 15 '-10 3/4 " şeklindedir.
Fit ve ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi fit ve ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 15 '- 10.7"şeklindedir.
Ondalık basamaklı fit: İşaretlenirse, bilgi yazısının birimi ondalık basamaklı fit olur. Birim formatı örneğin 15.89' şeklindedir.
Kesirli inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi kesirli inç olur.  Birim formatı örneğin 1901/2 " şeklindedir.
Ondalık basamaklı inç: İşaretlenirse, bilgi yazısını birimi ondalık basamaklı inç olur. Birim formatı örneğin 190.7"  şeklindedir.

Hane sayısı

Virgülden sonra kaç hane gösterileceğini belirler.  Listeden istenilen sayı seçilir. Örneğin 2 seçilirse, birimler  virgülden sonra iki hane şeklinde gösterilecektir. 0 seçilirse birimlerin, virgülden sonrası gösterilmeyecektir.

Kesirler

Kesirli inç formatında yapılacak ölçülendirmenin hangi hassasiyette gösterileceğini belirler. Listede, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/34 hassasiyetine kadar seçenekler bulunmaktadır. ”Kesir yok” seçilirse, birimler kesirsiz görünür.

Yuvarlama aralığı

Metre, santimetre ya da milimetre olarak yapılacak ölçülendirmenin yuvarlama aralığını belirler. Yuvarlama yok seçilirse, ölçülendirme tam değerinde yapılır. Aralık büyüdükçe ölçülendirme seçilen aralık kadar yuvarlanır.

Sıfır birimi göster

İşaretli değilse, soldaki sıfır ve noktayı ölçülendirmede göstermez. Örneğin 0.20 değerini, 20 olarak ölçülendirir. İşaretli ise 0.20 değeri 0.20 olarak ölçülendirilir.

Küçük kesir yazısı

Kesirli inç formatı seçildiğinde, kesir kısmının büyük/küçük gösterilmesini belirler. İşaretli ise kesir tam sayının biraz üstünde ve küçük, işareti değilse kesir tam sayının yanında aynı büyüklükte gösterilir.

Sıfır fiti göster

0 fitli ölçülendirmede (1 fitten küçük ölçü değerinde) 0 ın gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin işaretli değilse, 0' - 15" değerinde bir ölçüyü -15" olarak gösterir. İşaretli ise 0'-15" şeklinde gösterir.

0-1 aralığında sıfır inç’i göster

Örneğin 8'-0 1/6 " değerine sahip bir ölçülendirme inç kısmı 0-1 aralığındadır. Seçenek işareli değilse 8'-0 1/6 " değeri 8'- olarak gösterilecektir. Başka bir deyişle 0-1 aralığındaki inç değerleri gösterilmeyecektir.

Mutlak sıfır inç’i göster

İnçin kesin sıfır olduğu ölçülendirme değerinde sıfır inçin gösterilip gösterilmeyeceğini belirler. Örneğin tam 10' değerinde bir ölçülendirme, eğer bu seçenek işaretli ise, 10'-0" şeklinde gösterilecektir. İşaretli değilse 10"- şeklinde gösterilecektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947356487