Çatı Ayarları

Çatı Ayarları komutuyla saçak tipi, parametreleri, saçak mesafesi, çizim şekli ve materyal gibi ayarlara ulaşılır.

Çatı Ayarları Diyaloğunun Yeri

Çatı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Çatı yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Ayrıca mimari programda ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Çatı kotu

Çatının kat tabanından yüksekliği girilir.

Çatı kalınlığı

Çatı örtüsünün kalınlığı girilir.

Çatı saçak tipleri

Şekillerle gösterilen üç çatı saçak tipinden tercih edilen farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Çatı adı

Oluşturulacak çatı objesi için isim girilir.

Saçak çıkıntısı

Saçak uzunluğu girilir. Çatı çizilirken oluşturulan poligonun kenarları, buraya girilen değer kadar dışarıya doğru ötelenerek çatı oluşturulur.

Dokular Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Tek materyal

Tek materyal seçeneği işaretlenerek, çatının tüm yüzeylerinde, “Üst materyal” ‘de seçilen materyal kullanılır

Üst materyal

Çatının ön yüzeyinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Alt materyal

Çatının arka yüzeyinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Yan materyal

Çatının ön ve arka yüzeyinin dışında kalan yüzeylerde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Detay materyali

Çatı detaylarının yüzeylerinde kullanılacak materyal listeden seçilir. Farenin sol tuşu ile materyal listesi penceresi açılır. Açılan materyal listesinden materyal seçilir. Materyaller önceden tanımlanmış olmalıdır.

Doku uzunluğu

Doku uzunluğu girilir. Örneğin; 1 girilirse seçilen materyal dokusu genişliği 1 metre olarak alınır ve ilgili çatı üzerine kaplanır. Dokunun kare şeklinde olduğu düşünülürse obje yüzeyleri 1x1 ebadında dokular yan yana dizilerek kaplanır. Her yüzey için ayrı ayrı belirlenebilir.

Açı

Doku açısı girilir.

U aynalama

Dokunun y düzlemine göre simetrisini alır.

V aynalama

Dokunun x düzlemine göre simetrisini alır.

U ofset

Dokunun x düzlemindeki hareket değeri girilir.

V ofset

Dokunun y düzlemindeki hareket değeri girilir

Renkler ve Çizgi Tipleri Sekmesi

Özellikler ve Açıklamaları

Özellikler ve Açıklamaları

Çizgi tipleri

Çatı, mertek, aşık, saçak pervazı, lata, mahya, dikme, göğüsleme, çift gergi ve kasnak kirişi için ayrı ayrı çizgi tipi seçilir. Kutucukları çizgi tipi örnekleri görüntülenir. Kutucukların sağ tarafındaki aşağı ok butonu tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Buradan istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilebilir. 22 çeşit çizgi tipi mevcuttur.

Renkler

Çatı elemanlarının her biri için ayrı renk kullanılabilir. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Renk kutucuğu klavyeden Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir.

Yapı Bileşenleri Sekmesi

Yapı bileşenleri ekle: Detaylı yapı bileşenleri metrajı için tanımlanan yapı malzemelerini duvar objesine atar.

  • Yapı Bileşeni Ekle butonunu tıklayın.

  • Bileşen Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda sol tarafta bulunan listeden malzeme ile ilgili klasörü tıklayın. Kullanmak istediğiniz malzemeyi seçin.

  • Sağ tarafta bulunan parametreleri ayarlayın.

  • Tamam butonu tıklayın. “Bileşen Seçimi” diyaloğu kapanacaktır. Yapı Bileşenleri sekmesinde malzemeye ait özet bir satır görünecektir. Bir objeye birden fazla malzeme ataması yapılabilir.

Bileşen seçimi diyaloğu kullanım bölümünde bulunan parametreler şunlardır:

Değişiklik yok: Söz konusu obje için atanacak malzemenin miktarı, daha önce malzeme tanımında belirlendiği büyüklükte kullanılması istendiği zaman işaretlenir.

Yüzde oranı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın, aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değer kadar yüzdesi ile kullanılmak istendiği zaman işaretlenir. Örneğin, malzeme miktarı 70 ise, “Değer 1” satırında 40 yazıyorsa, malzeme miktarı %40’ı kadar kullanılacak demektir.

Yeni tanımlı: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın yerine aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen miktarın kullanılması için işaretlenir.

Çarpan: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktar ile aynı diyalogda bulunan “Değer 1” satırında girilen değerin çarpımın sonucunda bulunan değerin miktar olarak kullanılması için işaretlenir.

Kesirli: Bu satır, daha önce malzeme tanımında belirlenen miktarın aynı diyalogda bulunan “Değer 1” ve “Değer 2” satırlarında girilen değerlerin oluşturduğu kesir değeri kadar kullanılması için işaretlenir. “Değer 1” pay “Değer 2” paydadır.

Oranla: Malzemenin hangi ölçeğe -alana, çevreye, uzunluğa vs.-, bölgeye -yan alan, üst, kenar vs.- oranlanacağı belirlenir. Oranla liste kutusunun içeriği işlem yapılan objeye ve malzemenin ölçüsüne göre otomatik belirlenir. Örneğin kolon için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, kütüphane için işlem yapılıyorsa farklı bir liste, hacim ise farklı bir liste, alan ise farklı bir liste oluşacaktır.

Oranla listesinde çatı ve malzeme ölçüsüne göre beliren satırlar şunlardır.

Çatı

Ölçü

Listede çıkan

Açıklama

Sabit

Bağımsız

Kullanılan sabit ölçü, miktar olarak aynen kullanılacak demektir.

Uzunluk

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü, uzunluk değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Çevre

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile çatının çevresi  çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Kalınlık

Malzeme tanımlanırken bulunan uzunluk ölçüsü ile çatının kalınlığı çarpılarak, malzemenin uzunluğu bulunacak  demektir.

Alan

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, alan değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Alan

Malzeme tanımlanırken bulunan alan ölçüsü, çatının alanı ile çarpılarak, malzemenin alanı bulunacak demektir.

Hacim

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan hacim ölçüsü, hacim değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Bağımsız

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Sayı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü, sayı değeri olarak aynen kullanılacak demektir.

Kenar sayısı

Malzeme tanımlanırken bulunan sayı ölçüsü ile çatının kenar sayısı çarpılarak bulunan sayı değeri, malzemenin sayısı olarak kullanılacak demektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931891662