Mahal Listesi Ayarları

Mahal Listesi Ayarları komutu ile mimari projeye eklenecek mahal listesi ayarlarına ulaşılır. Mahal listesi oluşturulduktan sonra ayarlarına girilerek yapı adı, mahal adı, alan gibi bölüm seçimleri yapılır.

Mahal Listesi Ayarları Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Mahal başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240513-084334.png

Özellikler

Özellikler

Ana başlık

Yazı yüksekliği: Ana başlık yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Ana başlık rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Ana başlık yazı tipi seçilir.

Başlık

Yazı yüksekliği: Başlık yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Başlık rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Başlık yazı tipi seçilir.

Poz numaraları

Yazı yüksekliği: Poz numaralarının yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Poz numaralarının rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Poz numaralarının yazı tipi seçilir.

Satır içeriği

Yazı yüksekliği: Satır içeriğinin yüksekliği ayarlanır.
Yazı rengi: Satır içeriğinin rengi ayarlanır.
Yazı tipi: Satır içeriğinin yazı tipi seçilir.

Çerçeve

Çizgi rengi: Çerçevenin rengi ayarlanır.
Çizgi tipi: Çerçevenin çizgi tipi seçilir.
Çizgi kalınlığı: Çerçevenin çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Izgara

Çizgi rengi: Izgaranın rengi ayarlanır.
Çizgi tipi: Izgaranın çizgi tipi seçilir.
Çizgi kalınlığı: Izgaranın çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Arka planı boya

Seçenek işaretlenirse mahal listesinin arka planı boyanır.

Mahal Listesi Sekmesi

Özellikler

Özellikler

Kat listesi

Mahal listesi oluşturulacak katlar seçilir.

Yapı adı

İşaretli ise yapı adı mahal listesinde gösterilir.

Mahal adı

İşaretli ise mahal adı mahal listesinde gösterilir.

Mahal etiketi

İşaretli ise mahal etiketi mahal listesinde gösterilir.

Alan

İşaretli ise alan mahal listesinde gösterilir.

Taban

İşaretli ise taban mahal listesinde gösterilir.

Tavan

İşaretli ise tavan mahal listesinde gösterilir.

Duvar

İşaretli ise duvar mahal listesinde gösterilir.

Mahal listesi sekmesi oluşturulmuş bir mahal listesinin ayarlarında yer almaktadır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839550928