Mahal Listesinde Alanların Belirlenmesi

Alanlar ayarları ile yapı adı, mahal adı, mahal etiketi, alan, taban, tavan ve duvar bilgilerinden istenilenler mahal listesinde verilir. Mahal listesi ayarları diyaloğundan istenilen alanlar işaretlenir.

Alanlar Ayarlarının Yeri

Mahal listesi ayarları diyaloğu mahal listesi sekmesinden alanlar ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Özellikler

Yapı adı

İşaretli ise yapı adı mahal listesinde gösterilir.

Mahal adı

İşaretli ise mahal adı mahal listesinde gösterilir.

Mahal etiketi

İşaretli ise mahal etiketi mahal listesinde gösterilir.

Alan

İşaretli ise alan mahal listesinde gösterilir.

Taban

İşaretli ise taban mahal listesinde gösterilir.

Tavan

İşaretli ise tavan mahal listesinde gösterilir.

Duvar

İşaretli ise duvar mahal listesinde gösterilir.

Örnek Mahal Listeleri

Bütün alan seçenekleri işaretli olduğunda


Yapı adı ve mahal etiketi işaretli olmadığında


Sadece mahal adı ve alan işaretli olduğundaSonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/839550884