İstinat Duvarı Raporu

İstinat duvarı raporlarını hazırlar.

İstinat Duvarı Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek istinat duvarı raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2046492916