Sürekli Temel Genel Raporu

Sürekli temel genel raporunu hazırlar.

Sürekli Temel Genel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek sürekli temel genel raporu sayfaları


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2046754973