Kuyu Temel Raporu

Kuyu temellerin raporunu hazırlar.

Kuyu Temel Raporunun Yeri

Raporlar sekmesi Temel - Zemin başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Örnek kuyu temel raporu sayfaları

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2043609655