Eğri Ayarları

Bezier, kapalı bezier, NURBS ve kapalı NURBS gibi eğri komutlarının çizgi rengini, tipini ve görüntü çizgi kalınlığını düzenleyebilirsiniz.

Ayarlar Diyaloğunun Yeri

Komut Ayarlarından

Eğri komutlarından biri çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen İlkel Objeler yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

image-20240110-060116.png

Obje Ayarlarından

Ayarlarına girmek istediğiniz eğriyi seçin farenin sağ tuşuna tıklayarak açılan menüden Özellikler satırına tıklayın.

image-20240110-060305.png

Eğri Ayarları

Özellikler

Özellikler

Renk

Çizginin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çizgi kalınlığı

Çizgi kalınlığı seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun kalınlık seçilir. Burada seçilen kalınlık sadece ekranda geçerlidir. Çizim çıktılarına etki etmez.

Çizgi tipi

Çizgi tipi seçilir. Kutucuğun yanındaki aşağı ok butonu tıklandığında açılan listeden uygun çizgi tipi seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/947356842