Etkin Kesit Rijitlikleri

Betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının etkin kesit rijitlikleri, TBDY Bölüm 4.5.8 'de anlatıldığı şekli ile Tablo 4.2 'de verilen etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılarak dikkate alınmaktadır. Etkin kesit rijitliği çarpanları, TBDY Madde 4.5.8.3 'e göre sadece deprem etkili Yük Birleşimleri (Kombinasyonlar) içinde yer alan ve bu yük birleşimlerine giren yükler altındaki hesaplarda uygulanmaktadır. Deprem etkisi içermeyen yük birleşimleri içinde yer alan yükler altındaki hesapta etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılmamaktadır.
Etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılarak hesaplanan iç kuvvetler ve yerdeğiştirmelerin elde edildiği sabit yük ve hareketli yük etkileri, kombinasyonlar içinde G' ve Q' simgeleri ile gösterilmektedir. Deprem etkisi içermeyen yük birleşimlerinde ise etkin kesit rijitlikleri çarpanları kullanılmamaktadır. Bu durumda etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılmadan hesaplanan iç kuvvetler ve yerdeğiştirmelerin elde edildiği sabit yük ve hareketli yük etkileri, kombinasyonlar içinde G ve Q simgeleri ile gösterilmektedir. Deprem etkileri etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılarak dikkate alınmaktadır ve yük birleşimlerinde bu çarpanlar kullanılarak yapılan analiz sonuçları dikkate alınır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403373