Zaman Tanım Alanında Mod Toplama Yöntemi

4.8.3. Zaman Tanım Alanında Mod Toplama Yöntemi ile Deprem Hesabı

4.8.3.1 – Mod Toplama Yöntemi’nde, depremin eşzamanlı olarak birbirine dik iki yatay doğrultuda etkidiğinin gözönüne alınması durumunda, her bir titreşim moduna ait modal davranış büyüklükleri zaman tanım alanında modal hesap yöntemi ile hesaplanır. Yeteri kadar titreşim modu için hesaplanan eşzamanlı modal davranış büyüklükleri daha sonra zaman tanım alanında doğrudan toplanarak davranış büyüklüklerinin zamana göre değişimi ve tasarımda esas alınmak üzere en büyük değerleri elde edilir. Yöntemin ayrıntıları EK 4B’de verilmiştir. 

4.8.3.2 – Mod Toplama Yöntemi’nde: 

(a)  Mod katkıları doğrudan zaman tanım alanında toplandığından istatistiksel mod birleştirme kurallarının uygulanmasına gerek kalmamaktadır.

(b)  Aynı anda birbirine dik yatay yer hareketi bileşenlerinin gözönüne alınabilmesi nedeni ile 4.4.2’de tanımlanan yaklaşık doğrultu birleştirmesi kurallarının uygulanmasına da gerek kalmamaktadır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836437305