Kirişlerin Tasarımı

Betonarme kiriş tasarımı, TBDY 2018 ve TS500 'e uygun şekilde yapılır. TBDY 2018 'de belirtilen kiriş enkesit koşulları, enine ve boyuna donatı koşulları, kiriş kesme güvenliği, TS500 'de belirtilen dengeli donatı oranı kontrolü yapılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1041400083