TS500 Dengeli Donatı Oranı

SİMGELER

ρ = Kirişte çekme donatısı oranı
ρb = Kirişte dengeli donatı oranı
ρ' = Kirişte basınç donatısı oranı
ρmax = Kirişte maksimum donatı oranı


TS 500 Madde 0.2.5 - Dengeli Donatı Oranı

Dengeli donatı oranı, eğilme altındaki betonarme bir kirişin taşıma gücüne, çekme donatısının akması ve en dış basınç lifindeki betonun aynı anda ezilmesi ile ulaşılmasını sağlayan donatı oranıdır.

TS 500 Madde 7.3 - EĞİLME ELEMANLARININ BOYUTLARI VE DONATILARI İLE İLGİLİ KOŞULLAR

Kirişlerde çekme donatısı oranı ρ, aşağıdaki değerden az olamaz.

 


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1005716099