B1 Türü Düzensizlik (3.6.2.3)

  • B1 düzensizlik kontrolleri otomatik olarak yapılır ve Deprem Yönetmeliği raporunda detaylı olarak sonuçları verilir.


SİMGELER

ΣAe = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı
ΣAg = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı
ΣAk = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kargir dolgu duvar alanlarının (kapı ve pencere boşlukları hariç) toplamı
ΣAw = Herhangi bir katta, kolon enkesiti etkin gövde alanlarının toplamı
ηci = i’inci katta tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı


B1, Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği, Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi birinde, herhangi bir kattaki toplam etkili kesme alanı’nın, bir üst kattaki toplam etkili kesme alanı’na oranı olarak tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci ’nin 0.80’den küçük olması durumudur. Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci aşağıdaki gibi tanımlanır.

ηci = ( ΣAe )i / ( ΣAe )i+1 < 0.80]

Herhangi bir katta etkili kesme alanının tanımı:

( ΣAe )i = ( ΣAw )i + ( ΣAg )i + (0.15 ΣAk)i

TBDY 3.6.2.3 'e göre B1 türü düzensizliğin bulunduğu binalarda,

  • Gözönüne alınan i’inci kattaki dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci’nin hesabında dolgu duvarları gözönüne alınmayacaktır.

  • ηci’nin en küçük olduğu kat dikkate alınarak 0.60 ≤ (ηci)min < 0.80 aralığında Tablo 4.1 ’de verilen taşıyıcı sistem davranış katsayısı, 1.25(ηci)min değeri ile çarpılarak her iki deprem doğrultusunda da binanın tümüne uygulanacaktır.

  • ηci< 0.60 olmayacaktır. Aksi durumda, zayıf katın dayanımı ve rijitliği arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.

Düzensizlik Raporu 'nde B1 türü düzensizlik kontrol edilir ve gerekli koşullar uygulanır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/813926222