Temellere Aktarılan Kuvvetler

SİMGELER

D

 Dayanım Fazlalığı Katsayısı

Dalt

 Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı

Düst

 Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı


4.10.3. Temellere Aktarılan Kuvvetler

Bölüm 16 kapsamında temellerin taşıma gücü yaklaşımı ile tasarımında esas alınmak üzere, binadan temele aktarılacak kuvvetler aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

4.10.3.1 – 3.3.1 ’de verilen tanıma göre bodrumsuz binalarda veya bodrumlu binalarda kritik perde yüksekliğinin temel üst kotundan başladığı durumlarda,

(a) Perdeden temele aktarılan eğilme (devrilme) momenti, perde taban kesitindeki eğilme momentinin üst bölüm ’e ait Düst katsayısı ile çarpımından elde edilecektir. Ancak bu eğilme momenti, süneklik düzeyi yüksek perdelerde perde tabanındaki akma momentinden daha büyük alınmayacaktır. Betonarme perdeden temele aktarılan kesme kuvveti, perde taban kesitinde 7.6.6.3 ’e göre tanımlanan kuvvettir.

(b) Bu tür binalarda perdelerin diğer iç kuvvet bileşenleri ve perdeler dışındaki diğer elemanlardan temele aktarılacak iç kuvvetler, 4.10.1.1 ’e göre sünek tasarıma karşı gelen iç kuvvetlerin 0.6Düst ile çarpılarak büyütülmesi ile elde edilecektir.

4.10.3.2 – 3.3.1 ’de verilen tanıma göre bodrumlu binalarda, kritik perde yüksekliğinin temel üst kotundan daha yukarıda başladığı durumlarda, perdelerden aktarılan eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri de dahil olmak üzere, tüm elemanlardan temele aktarılacak iç kuvvetler 4.10.1.5 ’e göre hesaplanacaktır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836404639