Bodrumlu Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetler

SİMGELER

D

 Dayanım Fazlalığı Katsayısı

Dalt

 Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı

Düst

 Binanın alt bölümüne uygulanan Dayanım Fazlalığı Katsayısı

R

 Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı

Ralt

 Binanın alt bölümüne uygulanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı

(Ra)alt

 Binanın alt bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı

Rüst

 Binanın alt bölümüne uygulanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı

(Ra)üst

 Binanın üst bölümüne uygulanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı

βII(X)

 İkinci mertebe büyütme katsayısı

βtE(X) 

 Eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısı


4.10.1. Bodrumlu Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetler

3.3.1 ’de verilen tanıma göre dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, bodrum katlarının üstündeki üst bölüm ’de ve bodrum katlarının bulunduğu alt bölüm ’de tasarıma esas iç kuvvetler aşağıdaki şekilde belirlenecektir:

4.10.1.1 – Üst bölüm ’deki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler;

(a) 4.3.6 ’da açıklanan yöntemle hesap yapılması durumunda, 4.3.6.1(a) veya 4.3.6.2 ’de tanımlanan iç kuvvetlerdir.

(b) 4.7.5 veya 4.8.5 ’de açıklanan yöntemlerle hesap yapılması durumunda, birinci yükleme durumunda üst bölüm ’de elde edilen iç kuvvetlerdir.

4.10.1.2 – Üst bölüm ’deki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler;

(a) 4.3.6 ’da açıklanan yöntemle hesap yapılması durumunda, 4.3.6.1(b) veya 4.3.6.2 ’de tanımlanan iç kuvvetlerdir.

(b) 4.7.5 veya 4.8.5 ’de açıklanan yöntemlerle hesap yapılması durumunda, birinci yükleme durumunda üst bölüm ’de elde edilen iç kuvvetlerin Düst ile çarpımından elde edilecektir.

4.10.1.3 – Üst bölüm ’deki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek veya sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler, gereği durumunda 4.9.2 ’de tanımlanan ikinci mertebe büyütme katsayısıII(X)≥1) ve Modal Hesap Yöntemleri ’nin kullanılması durumunda ayrıca 4.8.4 ’te tanımlanan eşdeğer taban kesme kuvveti büyütme katsayısıtE(X)≥1) ile çarpılarak büyütülecektir.

4.10.1.4 – Alt bölüm ’deki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler;

(a) 4.3.6’da açıklanan yöntemle hesap yapılması durumunda 4.3.6.1(c) veya 4.3.6.2 ’de tanımlanan iç kuvvetlerdir.

(b) 4.7.5 veya 4.8.5 ’de açıklanan yöntemlerle hesap yapılması durumunda, ikinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetler ile 4.7.5.2 veya 4.8.5.2 ’deki birinci yükleme durumunda alt bölüm ’de elde edilen iç kuvvetlerin toplamıdır.

4.10.1.5 – Alt bölüm ’deki taşıyıcı sistem elemanlarının sünek olmayan davranışına karşı gelen tasarıma esas iç kuvvetler;

(a) 4.3.6 ’da açıklanan yöntemle hesap yapılması durumunda 4.3.6.1(d) veya 4.3.6.2 ’de tanımlanan iç kuvvetlerdir.

(b) 4.7.5 veya 4.8.5 ’de açıklanan yöntemlerle hesap yapılması durumunda, ikinci yükleme durumundan elde edilen iç kuvvetlerin Dalt ile çarpımına, 4.7.5.2 veya 4.8.5.2 ’deki birinci yükleme durumunda alt bölüm’de elde edilen iç kuvvetlerin 0.6Düst ile çarpımının eklenmesi ile elde edilecektir.Sonraki Konu