Deprem Yükü Azaltma Katsayısı

  • Deprem yükü azaltma katsayısı Ra(T) Denklem 4.1a ve 4.1b ile otomatik belirlenir.

  • Denklemlerde yer alan R ve D katsayıları kullanıcı denetimindedir.

  • Analiz ayarları sihirbazı ve rapor sonuçlarında kullanıcı tarafından seçilen R ve D katsayıları kontrolü otomatik yapılır. TBDY 'e uygun olmayan R ve D katsayısı girilmesine izin verilmez.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
I = Bina Önem Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
Ra(T ) = Öngörülen süneklik kapasitesi ve periyoda bağlı Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TB = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]


4.2.1. Deprem Yükü Azaltma Katsayısı 

4.2.1.1 – Dayanıma Göre Tasarım çerçevesinde, öngörülen süneklik kapasitesi – dayanım talebi ilişkisi ve buna bağlı olarak belirlenen deprem yükü katsayıları’nın tanımı EK 4A’da verilmiştir.

4.2.1.2 – EK 4A’da yapılan tanıma göre doğrusal elastik deprem yüklerinin azaltılmasında esas alınacak Deprem Yükü Azaltma Katsayısı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

 Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436007