TBDY 2018 Deprem Etkisinin Diğer Etkilerle Birleştirilmesi

4.4.4.1 – Taşıyıcı sistem elemanlarının tasarımında esas alınmak üzere, deprem etkisini içeren yük birleşimleri Denk.(4.11) ve Denk.(4.12) ile tanımlanmıştır:                       

Burada Q hareketli yük etkisini, S kar yükü etkisini, H ise Bölüm 16’da tanımlanan yatay zemin itkisini simgelemektedir. Yatay deprem etkisi Ed(H) 4.4.2’ye göre,  düşey deprem etkisi Ed(Z) ise 4.4.3’e göre belirlenecektir.

4.4.4.2 – Çelik ve hafif çelik binalarda; 

(a) Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım (YDKT) yaklaşımının uygulanması durumunda Denk.(4.11)’de G yerine 1.2G alınacak, Denk.(4.12) aynen kullanılacaktır.

(b) Güvenlik Katsayıları ile Tasarım (GKT) yaklaşımının uygulanması durumunda, Bölüm 16’ya göre temel tasarımı dışında, Bölüm 9 ve Bölüm 10’da verilen yük birleşimleri kullanılacaktır.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851281154