ideYAPI Bilgi ModellemesiBodrum Perdelerinin ve Döşemelerin modellenmesi

Bodrum Perdelerinin ve Döşemelerin modellenmesi

TBDY Bölüm 5.4.4. Bodrum Perdelerinin ve Döşemelerin Modellenmesi

Özel durumlar dışında, bina çevresindeki bodrum perdelerinin ve bina döşemelerinin doğrusal olmayan modellemesi gerekli değildir. Normal durumlarda, bu elemanlar için Tablo 4.2 ’de verilen etkin kesit rijitlikleri ile eşdeğer doğrusal modelleme yapılacak ve 4.5.5, 4.5.6 ve 4.5.7 ’de verilen tüm modelleme kurallarına uyulacaktır.

 Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851380095