DGT için Genel Modelleme Kuralları

Dayanıma Göre Tasarım kapsamında yapılacak doğrusal hesapta kullanılmak üzere, taşıyıcı sistemlerin modellenmesi ile ilgili kurallar şu şekildedir:

4.5.1. Genel Modelleme Kuralları

4.5.1.1  – Bina taşıyıcı sistemleri daima üç boyutlu olarak modellenecektir.

4.5.1.2  – Birbirine dik iki yatay doğrultudaki deprem etkisi daima gözönüne alınacaktır. Düşey deprem etkisi de 4.4.3’e göre hesaba katılacaktır.

4.5.1.3  – Sönüm oranı, aksi belirtilmedikçe, %5 alınacaktır.

4.5.1.4  – Burada verilen modelleme kuralları, deprem içermeyen yükleme durumları için de uygulanabilir.Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851313941