Yatayda Birbirine Dik Doğrultudaki Deprem Etkilerinin Birleştirilmesi

SİMGELER

Ed = Doğrultu birleştirmesi uygulanmış tasarıma esas toplam deprem etkisi
Ed(H) = Doğrultu birleştirmesi uygulanmış tasarıma esas yatay deprem etkisi
Ed(X) = (X) doğrultusundaki depremin etkisi altında tasarıma esas deprem etkisi
Ed(Y) = (Y) doğrultusundaki depremin etkisi altında tasarıma esas deprem etkisi


4.4.2.1 – Yatay deprem etkisi altında taşıyıcı sistemin deprem hesabının 4.7 veya 4.8.2’de verilen yöntemlerden biri ile yapılması durumunda, yatayda birbirine dik (X) ve (Y) doğrultularında tanımlanan depremlerden oluşan deprem etkileri Denk.(4.9)’da tanımlandığı şekilde birleştirilecektir:

Burada Ed(X) ve Ed(Y) , herhangi bir kesitte birbirine dik (X) ve (Y) doğrultularındaki depremlerin etkisi altında 4.10’a göre tanımlanan ve ayrı ayrı hesaplanan deprem etkilerini, Ed(H) ise doğrultu birleştirmesi uygulanmış tasarıma esas yatay deprem etkisi’ni  simgelemektedir. 

4.4.2.2 – Yatay deprem etkisi altında taşıyıcı sistemin deprem hesabının 4.8.3’te verilen yöntemle zaman tanım alanında yapılması durumunda, yatayda birbirine dik (X) ve (Y) doğrultularındaki deprem bileşenleri 2.5’e göre birlikte eş zamanlı olarak tanımlandığından, birleştirilmiş yatay deprem etkisi Ed(H) , bu hesap sonucunda doğrudan elde edilmektedir. Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851281074