Performans Hedeflerinin Tanımlanması (5.1.3)

  • Deprem yer hareketi düzeyi, bina yüksekliği ve bina kullanım sınıfı kullanıcı tarafından girilir.

  • Deprem yer hareketi düzeyi ve bina yükseklik sınıfına göre performans hedefi analiz ayarları sihirbazı ile otomatik olarak belirlenir.


SİMGELER

BYS = Bina yükseklik sınıfı
DTS = Deprem tasarım sınıfı
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
I = Bina önem katsayısı


Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) kapsamında Yüksek binalar 'ın ve Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi 'nde esas alınacak performans hedefleri TDBY Tablo 3.4 'te tanımlanmıştır.

Bu durumda Tablo 3.4(a) 'ya göre Yeni yapılacak yerinde dökme betonarme binalarda eğer Deprem Tasarım Sıfını DTS=1a veya DTS=2a ve Bina yükseklik sınıfı BYS≥2 ise DD-3 ve DD-1 deprem yer hareketlerinde ŞGDT yaklaşımı uygulanmalıdır. DD-3 depremi için performans hedefi Sınırlı Hasar (SH) ve DD-1 depremi için performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) olmalıdır. Bu binalarda DD-1 ve DD-3 depremlerinin her ikisi için ŞGDT yaklaşımı uygulanmalıdır.

Tablo 3.4(b) 'ye göre BYS=1 olan yüksek binaların (yeni yapılacak ve mevcut) tüm Deprem Tasarım Sınıf 'ları için ŞGDT yaklaşımı uygulanmalıdır. DTS=1,2,3,3a,4,4a ve BYS=1 olan binalar, DD-1 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Göçme öncesi (GÖ) olacak şekilde ŞGDT yaklaşımı uygulanacaktır. Benzer şekilde İleri performans hedefi olarak tanımlanan DTS=1a,2a ve BYS=1 olan binalarda, DD-1 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) ve DD-3 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Sınırlı Hasar (SH) olacak şekilde ŞGDT yaklaşımı uygulanacaktır.

Tablo 3.4(c) 'ye göre DTS=1,2,3,3a,4,4a ve BYS≥2 olan mevcut binaların DD-2 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) olacak şekilde ŞGDT yaklaşımı uygulanacaktır. Benzer şekilde İleri performans hedefi olarak tanımlanan DTS=1a,2a ve BYS≥2 olan mevcut binalarda, DD-1 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Kontrollü Hasar (KH) ve DD-3 deprem yer hareketi etkisi altında performans hedefi Sınırlı Hasar (SH) olacak şekilde ŞGDT yaklaşımı uygulanacaktır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/855671558