Yatay Elastik Tasarım İvme Spektrumu Tanımlanması (5.2.1)

  • ideCAD tarafından haritadan elde edilen katsayılar kullanılarak Denklem 2.22.3 ile Şekil 2.1 ‘de verilen spektrum eğrisi otomatik elde edilir


SİMGELER

FS = Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
T = Doğal titreşim periyodu [s]
TA = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TB   = Yatay elastik tasarım ivme spektrumu köşe periyodu [s]
TL = Yatay elastik tasarım spektrumunda sabit yerdeğiştirme bölgesine geçiş periyodu [s]
Sae(T ) = Yatay elastik tasarım spektral ivmesi [g]


Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) kapsamında itme yöntemlerinden herhangi biri kullanılırken deprem etkisi TBDY Bölüm 2.3.4 'te tanımlanan yatay elastik tasarım ivme spektrumu kullanılmaktadır.

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403485 başlığı altında detaylıca anlatıldığı üzere itme analizi yöntemi kullanılırken TBDY Bölüm 2.3.4 'te tanımlanan yatay elastik tasarım spektrumu kullanılmakta deprem yükü azaltma katsayısı ŞGDT yaklaşımında kullanılmamaktadır.