Doğrusal Hesap Yönteminin Seçilmesi

4.6.1.  Doğrusal Hesap Yöntemleri

Dayanıma Göre Tasarım kapsamında kullanılacak doğrusal hesap yöntemleri, ayrıntıları 4.7’de açıklanan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile ayrıntıları 4.8’de açıklanan Modal Hesap Yöntemleri’dir.

4.6.2.  Hesap Yönteminin Seçilmesi

4.6.2.1    – Ayrıntıları 4.8’de açıklanan Modal Hesap Yöntemleri’nden herhangi biri (Mod Birleştirme Yöntemi veya Mod Toplama Yöntemi) bu Bölüm kapsamındaki binaların tümünün deprem hesabında kullanılabilir.

4.6.2.2    – Ayrıntıları 4.7’de açıklanan Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin uygulanabileceği binalar Tablo 4.4’te verilmiştir. Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/866354077