Çatı Penceresi Oluşturma

Çatı Penceresi komutuyla çatı eğimine uyumlu, paralel pencereler oluşturulur. Çatı penceresi çizebilmek için öncelikle çatıya ihtiyaç vardır.

Çatı Penceresi Komutunun Yeri

Çatı penceresi komutuna ODT kapı/pencere toolbarından ulaşabilirsiniz.

image-20240516-064600.png

Ayrıca mimari programda ribbon menü Giriş sekmesi Kapı/Pencere başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Çatı penceresi tanımlamak için;

  • Çatı komutu ile bir çatı tanımlayın.

  • Ribbon menüde Çatı Penceresi ikonunu tıklayın.

  • Gerekirse Ayarlar ikonunu tıklayarak Kapı/Pencere ayarları diyaloğunda uygun pencere seçin.

  • Çatının herhangi bir yüzeyine farenin imlecini götürün ve sol tuşuna ile tıklayın.

İşlem adımı

İşlem adımı

Çatı penceresi yerleştirme

Çatı penceresi


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931925075