Desen Hattı

Desen hattı ile ilkel objelerle oluşturulan desen bir hat üzerinde tanımlanır. Plan düzleminde desen oluşturma ya da tarama işlemini kolaylaştırır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1304395779