ŞGDT Sonuçlandırılması (5.9)

  • Yeni binalar için ve mevcut binaların değerlendirilmesi için yapılan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım ŞGDT yaklaşımında şekildeğiştirme sınırları ve eleman değerlendirilmesi otomatik olarak yapılmaktadır.

  • Eleman boyutu ve donatılarda yapılacak azaltma sonucunda DGT ve ŞGDT yaklaşımı ile hesabın tekrarlanması kullanıcı denetimindedir.


ŞGDT'ye Göre Tasarımın Sonuçlandırılması

Yeni binalar ve mevcut binalar için Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı uygulandığında yapılan doğrusal olmayan analiz sonucunda eleman boyutları ve donatı miktarı azaltılmamalıdır. Azaltılma yapılması durumunda TBDY Bölüm 4 'te verilen Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile yapılan hesap tekrarlanmalı ve ardından tekrar doğrusal olmayan analiz yapılarak sonuçlar değerlendirilmelidir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403693