Birinci Rampa Alanını Oluşturma

Birinci rampa alanını oluşturmak için;

 • Rota komutuyla rampanın birinci alanının sınırlarını tanımlayın. Dikdörtgenin eni 150 cm boyu 300 cm olacak şekilde tanımlayın.

 • Başlangıç noktasına tıklayın. Uzunluk girmek için klavyeden L tuşuna basın. İmleç koordinat kutusundaki L hanesine gidecektir. Buraya uzunluk değeri olarak 150 (cm) girin ve enter tuşuna basın. Çizilmekte olan çizgi uzunluk değeriyle sınırlanacaktır.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak sınırın kenarını oluşturun.

 • Uzunluk girmek için klavyeden L tuşuna basın. Uzunluk değeri olarak 300 (cm) girin ve Enter tuşuna basın.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak sınırın kenarını oluşturun.

 • Uzunluk girmek için klavyeden L tuşuna basın. Uzunluk değeri olarak 150 (cm) girin ve Enter tuşuna basın.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak sınırın kenarını oluşturun.

 • Rampa sınırının son kenarı için başlangıç noktasına farenin sol tuşu ile tıklayın.

 • Birinci rampa alanı oluşacaktır.

 • Ardından yine rota komutunu kullanarak rampa sınırının orta noktasında, çıkış yönünü gösteren düz bir çizgi tanımlayın. Çıkış hattının başlangıç noktası rampa alt sınırı, bitiş noktası da üst sınırı üzerinde olmalıdır.

 • Ribbon menüden Yeni Merdiven Oluştur ikonunu tıklayın.

 • Merdiven toolbarı açılacaktır.

 • Merdiven toolbarında ayarlar ikonuna tıklayın. Merdiven ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Konstrüksiyon sekmesinden konstrüksiyon metodu olarak rampayı seçin. Tamam butonunu tıklayarak diyaloğu kapatın.

 • Oluşturduğunuz kapalı alanı yani rampa dış konturunu tıklayın. Sonra çizdiğiniz çıkış hattına tıklayın.

 • Merdiven alanları diyaloğu açılacaktır. Diyalogda rampa ile ilgili geometrik parametreleri düzenleyin. Merdiven yüksekliğine 60 cm girebilirsiniz. Bu ayarları rampayı oluşturduktan sonra tekrar düzenleyebilirsiniz.

 • Bu alan rampa alanı olacağı için “Tip”, merdiven olarak seçili kalacaktır.

 • Tamam butonunu tıklayarak işlemi bitirin.

 • Rampa oluşacaktır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1240138329