Merdiven Alanı Ekle

Merdiven Alanı Ekle komutu ile mevcut bir merdivene sahanlık veya yeni bir merdiven alanı eklenir.

Merdiven Alanı Ekle Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Merdiven Alanı Ekle ikonunu tıklayın.

  • Daha önce oluşturulan 1. Merdiven koluna tıklayın.

  • Eklemek istediğiniz sahanlık ya da merdiven alanının önce dış konturunu sonrasında çıkış hattına tıklayın.

  • Merdiven alanları diyaloğu açılacaktır. Tip kısmından, sahanlık ya da merdiven seçeneğini seçin.

  • Tamam butonunu tıklayın. Merdivenin 1.kolundan sonra sahanlık ya da merdiven alanınız oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Eklenen merdiven alanı konturu

Daha önce oluşturulan merdivenin seçilmesi

Eklenecek merdiven alanı konturunun seçilmesi

Çıkış hattının seçilmesi

Merdiven alanları diyaloğunda tip olarak merdiven seçilmesi

Merdiven alanının eklenmesi


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/882345232