Yeni Merdiven Oluştur

Yeni Merdiven Oluştur komutuyla mimari ve statik proje tasarımlarına uygun yeni merdiven tipleri oluşturulur. Merdiven sınırları -alan ve sahanlıklara ayrılmış olarak- ve çıkış hattı belirtilmelidir. Rota komutu ile dış sınırlar ve çıkış hattı çizilir ve Yeni Merdiven Oluştur komutuyla merdivene dönüştürülür.

Yeni Merdiven Oluştur Komutunun Yeri

Mimari Programda

Ribbon menü Giriş sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Statik Programda

Ribbon menü Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Yeni merdiven oluştur ikonunu tıklayın.

  • Merdiven dış konturunu tıklayın. Sonra çizdiğiniz çıkış hattına tıklayın.

  • Merdiven alanları diyaloğu açılacaktır. Diyalogda merdiven kolu ile ilgili geometrik parametreleri düzenleyin. Bu kısım merdivenin kolu olacağı için “Tip”, merdiven olarak seçili kalacaktır.

  • Tamam butonunu tıklayarak işlemi bitirin.

  • Merdiven oluşacaktır.

İşlem adımı

İşlem adımı

Oluşturulacak merdiven dış konturu ve çıkış hattı çizimi

Merdiven dış konturunun seçilmesi

Merdiven çıkış hattının seçilmesi

Merdiven ayarlarının yapılması - Merdiven yüksekliği olarak 300, basamak sayısı olarak 18 girilmesi

Merdivenin oluşmasıSonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/2077458587