İkinci Rampa Alanını Oluşturma

Sahanlığa ikinci rampa alanı eklemek için;

 • Rota komutuyla ikinci rampa alanını sahanlık dış sınırlarını dikkate alarak çizin.

 • Rampa alanının eni için sahanlık da ikinci rampa alanı için oluşturulmuş noktalara tıklayın.

 • Rampa alanının boyunu girmek için klavyeden L tuşuna basın. Uzunluk değeri olarak 300 (cm) girin ve Enter tuşuna basın.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak rampa alanının boyunu oluşturun.

 • Rampa alanının enini girmek için klavyeden L tuşuna basın. Uzunluk değeri olarak 150 (cm) girin ve Enter tuşuna basın.

 • Farenin sol tuşuna tıklayarak merdiven kolunun enini belirleyin.

 • Rampa alanını tamamlamak için başlangıç noktasına tıklayın.

 • Rampa alanı sınırı oluşacaktır.

 • Rota komutunu ile çıkış hattını sahanlığa ait çıkış hattının bittiği noktadan başlayarak çizin.

 • Ribbon menüde Merdiven Alanı Ekle ikonunu tıklayın.

 • İlk aşamalarda oluşturulan rampa seçilir.

 • Oluşturduğunuz kapalı alanı yani rampa dış konturunu tıklayın. Sonra çizdiğiniz çıkış hattına tıklayın.

 • Merdiven alanları diyaloğu açılacaktır. Diyalogda rampa ile ilgili geometrik parametreleri düzenleyin. Merdiven yüksekliğine 60 cm girebilirsiniz. Bu ayarları rampayı oluşturduktan sonra tekrar düzenleyebilirsiniz.

 • Bu alan rampa alanı olacağı için “Tip”, merdiven olarak seçili kalacaktır.

 • Tamam butonunu tıklayarak işlemi bitirin.

 • Rampa oluşacaktır.

Rampanın de görülmeyen korkuluklarını Korkuluk Sakla Göster komutu ile görünür hale getirebilir ya da tamamen gizleyebilirsiniz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/841516666