Bina Yükseklik Sınıfları

SİMGELER

BKS = Bina Kullanım Sınıfı
BYS = Bina Yükseklik Sınıfı
DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
HN = Bina Toplam Yüksekliği


3.3.2. Bina Yükseklik Sınıfları

3.3.2.1 – Deprem etkisi altında tasarımda binalar yükseklikleri bakımından sekiz Bina Yükseklik Sınıfı ’na (BYS) ayrılmıştır. Bu sınıflara giren binalar için 3.3.1.3 esas alınarak tanımlanan yükseklik aralıkları, Tablo 3.2 ’deki Deprem Tasarım Sınıfları ’na bağlı olarak Tablo 3.3 ’te verilmiştir.

3.3.2.2 – Tablo 3.3 ’te BYS =1 olarak belirtilen binalar Bölüm 13 ’e göre yüksek binalar olarak sınıflandırılacaktır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436574