Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

SİMGELER

BYS = Bina yükseklik sınıfı
DTS = Deprem tasarım sınıfı
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
SH = Sınırlı Hasar
KH = Kontrollü Hasar
= Göçme Öncesi


3.5.2. Uygulanacak Değerlendirme/Tasarım Yaklaşımları

3.5.2.1 – Bölüm 4 ’te hesap esasları verilen Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile Bölüm 5 ’te hesap esasları verilen Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımı’nın uygulama kapsamları Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 ’te verilmiştir.

3.5.2.2 – Bölüm 8 ’de tanımlanan tam ard-germeli önüretimli binaların ön tasarımı DGT yaklaşımı ile, kesin tasarımı ise 8.4.3 ’e göre ŞGDT yaklaşımı ile yapılacaktır.

3.5.2.3 – Tablo 3.4 ’te belirtilmeyen yığma, ahşap ve hafif çelik binaların tasarımı Bölüm 4 ’e göre Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı ile yapılacaktır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836501947