Deprem Tasarım Sınıfları

SİMGELER

BKS = Bina Kullanım Sınıfı
DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı


3.2. DEPREM TASARIM SINIFLARI

3.1.1’de tanımlanan Bina Kullanım Sınıfları ’na ve DD-2 deprem yer hareketi düzeyi için 2.3.2.2 ’de tanımlanan Kısa Periyot Tasarım Spektral İvme Katsayısı ’na bağlı olarak, bu Yönetmelik ’te deprem etkisi altında tasarımda esas alınacak Deprem Tasarım Sınıfları (DTS), Tablo 3.2 ’ye göre belirlenecektir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836501915