Bina Performans Hedefleri

SİMGELER

BYS = Bina yükseklik sınıfı
DTS = Deprem tasarım sınıfı
DD-1 = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-3 = 50 yılda aşılma olasılığı %50 (tekrarlanma periyodu 72 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
DD-4 = 50 yılda aşılma olasılığı %68 (tekrarlanma periyodu 43 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
SH = Sınırlı Hasar
KH = Kontrollü Hasar
= Göçme Öncesi


3.5.1.1 – 2.2 ’de tanımlanan dört deprem yer hareketi düzeyi için bu Yönetmelik kapsamındaki binalara uygulanmak üzere, Deprem Tasarım Sınıfı DTS =1, 2, 3, 3a, 4, 4a için tanımlanan Normal Performans Hedefleri ile Deprem Tasarım Sınıfı DTS =1a, 2a için tanımlanan İleri Performans Hedefleri Tablo 3.4 ve Tablo 3.5 ’te verilmiştir. Yapı sahibinin isteğine bağlı olarak Tablo 3.4 ’teki deprem yer hareketi düzeylerine karşı gelen daha ileri performans hedefleri seçilebilir.

3.5.1.2 – Tablo 3.4 ’te belirtilmeyen yığma, ahşap ve hafif çelik binalar, DD-2 deprem yer hareketinin etkisi altında Kontrollü Hasar (KH) performans hedefini sağlayacaktır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836436594