Deprem Tasarım Sınıfı Belirleme (3.2)

  • Bina Kullanım Sınıfı ve DD – 2 için 2.3.2.2 ’de tanımlanan SDS parametrelerine bağlı olarak Tablo 3.2 ’ye göre otomatik belirlenir.


SİMGELER

BKS = Bina Kullanım Sınıfı
DTS = Deprem Tasarım Sınıfı
DD-2 = 50 yılda aşılma olasılığı %10 (tekrarlanma periyodu 475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı


Dayanıma Göre Tasarım (DGT) yaklaşımı uygulanırken, TBDY Madde 3.2 'ye uygun olarak Bina Kullanım Sınıfları (BKS) ve DD-2 için 2.3.2.2 'de tanımlanan kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı, SDS parametrelerine esas alınarak Tablo 3.2 'ye göre Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) belirlenir.

TBDY 2018 Analiz Ayarları Sihirbazı, Bina Kullanım Sınıfı (BKS) ve SDS parametrelerini kullanarak Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) 'nı otomatik belirler.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403954