Düşey Deprem Etkisi

SİMGELER

SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
Ed(Z) = (Z) doğrultusundaki depremin etkisi altında tasarıma esas deprem etkisi
G = Sabit yük etkisi


4.4.3. Düşey Deprem Etkisi

4.4.3.1 – DTS=1, DTS=1a, DTS=2 ve DTS=2a olarak sınıflandırılan ve aşağıdaki elemanları içeren binalarda düşey deprem hesabı, bu elemanların yerel düşey titreşim modları esas alınarak sadece bu elemanlar için 2.3.5’te tanımlanan düşey elastik ivme spektrumu’na göre 4.8.2’de verilen yöntemle yapılacaktır. Düşey deprem etkisi Ed(Z) ’in bu şekilde hesabında tüm taşıyıcı sistemler için R/I = 1 ve D = 1 alınacaktır.

(a)  Açıklıklarının yataydaki izdüşümü 20 m veya daha fazla olan kirişleri içeren binalar,

(b)  Açıklıklarının yataydaki izdüşümü 5 m veya daha fazla olan konsolları içeren binalar,

(c) Kirişlere oturan kolonları içeren binalar, 

(d) Kolonları düşeye göre eğimli olan binalar.

4.4.3.2 – 4.4.3.1’de belirtilen elemanların dışındaki taşıyıcı sistem kısımlarında ve 4.4.3.1’deki tanımın dışında kalan binalarda düşey deprem etkisi Ed(Z) , özel bir hesap yapılmaksızın, Denk.(4.10) ile yaklaşık olarak hesaplanacaktır. 

                                                   

Burada G sabit yük etkisini, SDS ise 2.3.2’de tanımlanan kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı’nı göstermektedir. Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/851313695