Deprem Yer Hareketi Düzeyleri

• Dayanıma göre tasarım veya Şekil Değiştirmeye göre Tasarım yapılması durumlarına göre TBDY 2018’ de belirtilen ilgili deprem düzeyi kullanıcı tarafından seçilir.

  • TBDY 2018 – 3.5.1 – Tablo 3.4 (a) gereği Normal Performans Hedefi için DD-2 seçimi yapılması gerekmektedir


TBDY 2018 kapsamında aşağıda belirtilen dört farklı deprem yer hareketi düzeyi tanımlanmıştır.

2.2.1. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-1 (DD-1)

DD-1 Deprem Yer Hareketi, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %2 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 2475 yıl olduğu çok seyrek deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, gözönüne alınan en büyük deprem yer hareketi olarak da adlandırılmaktadır.

2.2.2. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-2 (DD-2) 

DD-2 Deprem Yer Hareketi, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %10 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 475 yıl olduğu seyrek deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, standart tasarım deprem yer hareketi olarak da adlandırılmaktadır.

2.2.3. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-3 (DD-3) 

DD-3 Deprem Yer Hareketi, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %50 ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 72 yıl olduğu sık deprem yer hareketini nitelemektedir. 

2.2.4. Deprem Yer Hareketi Düzeyi-4 (DD-4) 

DD-4 Deprem Yer Hareketi, spektral büyüklüklerin 50 yılda aşılma olasılığının %68 (30 yılda aşılma olasılığı %50) ve buna karşı gelen tekrarlanma periyodunun 43 yıl olduğu çok sık deprem yer hareketini nitelemektedir. Bu deprem yer hareketi, servis deprem yer hareketi olarak da adlandırılmaktadır. 

Her bir deprem düzeyi arasında yaklaşık 1.5 kat fark mevcuttur. DBYBHY 2007' de mevcut olmayan ve TBDY 2018 ile ilk kez yeni değerlendirme ve tasarım yaklaşımı olarak eklenen ‘Performansa göre Değerlendirme ve Tasarım’ bölümünde kullanılmak üzere farklı deprem düzeyleri tanımlanmıştır. ‘Performansa göre Değerlendirme ve Tasarım’ felsefesi gereği tek bir deprem düzeyi ile tasarım yapılmamakta, farklı deprem düzeyleri için hesap ve tasarım yapılması gerekmektedir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836404129