Spektral İvme Katsayıları

Boyutsuz harita spektral ivme katsayıları, dört farklı deprem yer hareketi düzeyi için Türkiye Deprem Tehlike Haritaları kapsamında tanımlanmıştır:

Harita spektral ivme katsayıları SS ve S1 , spektral ivme katsayıları SDS ve SD1 ’e otomatik dönüştürülür:


SİMGELER

FS = Kısa periyot bölgesi için yerel zemin etki katsayısı
F1 = 1.0 saniye periyot için yerel zemin etki katsayısı
SDS = Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SD1 = 1.0 saniye periyot için tasarım spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
SS = Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]
S1 = 1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı [boyutsuz]


Boyutsuz harita spektral ivme katsayıları, dört farklı deprem yer hareketi düzeyi için Türkiye Deprem Tehlike Haritaları kapsamında tanımlanmıştır:  

(a)   Kısa periyot harita spektral ivme katsayısı SS

(b)  1.0 saniye periyot için harita spektral ivme katsayısı S1

Birbirine dik iki yatay doğrultudaki deprem etkilerinin geometrik ortalamasına karşı gelen harita spektral ivme katsayıları, belirli bir deprem yer hareketi düzeyi için referans zemin koşulu [(VS 30) =760 m/s] esas alınarak %5 sönüm oranı için harita spektral ivmeleri’nin yerçekimi ivmesine bölünmesi ile boyutsuz katsayılar olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle farklı zemin koşullarında hesap yapılırken yerel zemin etki katsayılarının etkisini belirlemek için aşağıda tanımlanan denklem kullanılır.

Harita spektral ivme katsayıları SS ve S1 , aşağıdaki şekilde tasarım spektral ivme katsayıları SDS ve SD1 ’e dönüştürülür:

Burada FS ve F1 aşağıda tanımlanan yerel zemin etki katsayıları göstermektedir.  

Analiz Ayarları Sihirbazı - Tasarım Spektrumları sekmesinde çevrimiçi ve çevrimdışı seçenekleri ile koordinata bağlı elde edilen harita spektral ivme katsayıları ile tasarım ivme katsayıları elde edilmektedir. Çevrimiçi seçeneğinin kullanılması halinde AFAD Deprem Tehlike Haritası üzerinden ivme katsayıları elde edilir. Çevrimdışı seçeneğinde ise ideCAD alt yapısı üzerinden hesaplanan ivme katsayıları elde edilmektedir. Her iki seçenek benzer sonuçları verir, ancak AFAD sonuçlarını kullanmanızı öneririz.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836404146